Tuesday, May 31, 2011

JENIS-JENIS SHOT (camera)


Beberapa Contoh Jenis-Jenis Shot KameraCU (Close Up)

Shot yang menampilkan dari aras bahu hingga atas kepala.

MCU (Medium Close Up)
Shot yang menampilkan sebatas dada sampai atas kepala.

BCU (Big Close Up)
Shot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga nampak lebih besar/rapat. Contoh : wajah manusia sebatas dagu sampai dahi.

ECU (Extrime Close Up)
Shot yang menampilkan detail objek. Misalnya mata, hidung, atau telinga.

MS (Medium Shot)

Shot yang menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala.

TS (Total Shot)

Shot yang menampilkan keseluruhan obyek.

ES (Establish Shot)
Shot yang menampilkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat untuk memberi orientasi tempat di mana peristiwa atau adegan itu terjadi.

Two Shot
Shot yang menampilkan dua orang.

OSS (Over Shoulder Shot)
Pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang bahu salah satu pelaku, dan bahu si pelaku kelihatan dalam frame. Objek utama nampak menghadap kamera dengan latar depan bahu lawan main.SUDUT PENGAMBILAN KAMERA

High Angle (Bird eye view)
Posisi kamera lebih tinggi dari obyek yang diambil.

Normal Angle
Posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata obyek yang diambil.

Low Angle (Frog eye view)
Posisi kamera lebih rendah dari obyek yang diambil.

Objektif Kamera

Teknik pengambilan visual di mana kamera menyajikan sesuai dengan kenyataannya.

Subjektif Kamera
Teknik pengambilan di mana kamera berusaha melibatkan penonton dalam situasi. Seolah-olah lensa kamera sebagai mata si penonton atau salah satu pelaku dalam sesuatu adegan. Dikenali sebagai POV - Point of View.


GERAKAN KAMERA

Panning
Panning adalah gerakan kamera secara horizontal (posisi kamera tetap di tempat) dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

Pan right : Gerakan kamera mendatar dari kiri ke kanan.
Pan left : Gerakan kamera mendatar dari kanan ke kiri.

Tilting
Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal (posisi kamera tetap di tempat) dari atas ke bawah atau sebaliknya.

Tilt up : Gerakan kamera secara vertikal dari bawah ke atas.
Tilt down : Gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah.

Tracking
Track adalah gerakan kamera mendekati atau menjauhi objek yang diambil.
Track in : Gerakan kamera mendekati objek.
Track out : Gerakan kamera menjauhi objek.

No comments:

Post a Comment